Lunds Universitet - Humaniora och Teologi 2000-01

Lusidor påbörjade december 2001 ett projekt på området Humaniora och Teologi vid Lunds universitet.

Projektbeskrivning:
Skapa en webbplats åt området med tillhörande kansli, med tydlig informationsstruktur.
Det stora informationsflödet på kansliet skulle få en spridning till områdets institutioner.
Utbildningsutbudet skulle göras lätt åtkomligt för blivande studenter.

Lusidor hade helhetsansvaret som projektledare, tog fram informationskanal, utvecklade
intranät, granskade informationsflödet på kansliet.

Teknik involverad:
HTML/Javascript/PHP/MySQL på en UNIX - Solaris.

Lösningen omfattade bland annat:

- Intranät med olika användarrättigheter baserade på användarens uppgifter och behov.
T.ex
För infomastrar skapades möjlighet att lägga upp aktualiteter, hantera sin institutions studieutbud samt uppdatera institutionsuppgifter.För ekonomiansvarig skapades möjlighet att ta emot budgetplanering via formulär på nätet och ladda ner dessa i form av dynamiska excelfiler.
Andra användare kan t.ex. granska forskningsprojekt till projektdatabasen. Lägga till
studieutbytes-universitet. Ladda upp mötesprotokoll och ledigkungörelser.

- Aktuelltsida med nyheter från institutionerna i en databas.
- Forskningsprojektsdatabas sökbar via nätet.
- Kursbeskrivningar i en databas.
- Institutionsinformation
- Utskriftsversion av sidorna.

Sidan sköts numera av kansliets personal.

http://www.ht.lu.se


0736 - 26 62 27 / info@lusidor.se / Innehar F-skatt
+46 (0)736 26 62 27 / info@lusidor.se / Registerd firm with VAT no.